Na něm by podle všeho měl být zvolen nový starosta Kolína.

Hlavním kandidátem je lídr vítězného volebního sdružení Změna pro Kolín Vít Rakušan, který doufá, že vše proběhne tak, jak je napsáno
v koaliční smlouvě.

„To znamená, že námi navržení radní, místostarostové i starosta budou zvoleni,“ upřesnil Vít Rakušan s tím, že svých funkcí se oficiálně ujmou hned následující den.

Místostarosty by měli být Tomáš Růžička (Kolíňáci) a Jan Pospíšil (TOP 09). V radě města by dále měli působit Petr Král, Martin Slavík a Pavlína Havlíková (Změna pro Kolín), Boris Jančák a Václav Navrátil (Kolíňáci) a za TOP 09 Jan Hora.

Nejdůležitějším úkolem, který před sebou budou mít, je rozpočet. Ten musí být do měsíce hotový.

„Současným úředníkům důvěřujeme a víme, že přípravné práce se již uskutečňují. Bude ale nutné do rozpočtu dát i nějakou naší filozofii. To znamená zařadit tam některé body z našich volebních programů a uspořádat ho takovým způsobem, aby už nedocházelo k dalšímu zadlužování města,“ pokračoval Vít Rakušan.

Jednou z akcí, které by se měly uskutečnit, je například velmi nákladná rekonstrukce čističky. „Existují na to dotační peníze a byla by velká škoda je nevyužít. Během toho měsíce ale budeme muset přijít na to, jakým způsobem spoludotovat tuto akci, když městská kasa je téměř prázdná,“ dokončil Vít Rakušan.

KOALIČNÍ SMLOUVA

V pondělí 25.10. uzavřely volební strany: „Změna pro Kolín“ jednající lídrem kandidátky Vítem Rakušanem, „Kolíňáci“ – SNK-ED jednající lídrem Borisem Jančákem a TOP09 jednající lídrem Janem Pospíšilem Koaliční smlouvu.

Smluvní strany a jejich Koaliční zastupitelé se zavazují za účelem naplnění obsahu této Smlouvy k tomu, že po celé volební období budou postupovat jednotně a v plném počtu svých zastupitelů nejen při ustavujícím zasedání zastupitelstva Města.

V případě, že jakýkoliv Koaliční partner dojde k názoru, že je podstatným způsobem porušována Koaliční smlouva, má taková smluvní strana právo vyvolat o jejím řešení smírčí jednání, kterého se budou účastnit buď zástupci Koaličních partnerů případně Koaliční zastupitelé.

Koaliční partneři se zavazují při správě Města ve volebním období roku 2010 až 2014 učinit všechny kroky k možné realizaci zejména těchto stěžejních bodů koaličního programu:

- konsolidace a zlepšení stavu pohledávek a závazků Města
- řádnost a transparentnost hospodaření s majetkem Města
- prověření stavu a řádnosti dosavadního hospodaření s majetkem Města a Městem zřízených subjektů
- postup k možnosti čerpání prostředků z dotací a fondů ve prospěch Města
- zkvalitnění a zefektivnění práce orgánu Města, včetně výborů a komisí
- prověření auditorské činnosti smluvních vztahů, nakládání s majetkem Města a jeho správa, včetně auditu personálního
- zlepšení podmínek života občanů Města, včetně jeho aspektů kulturních, sportovních a sociálních
- lepší komunikace s občany Města a jejich informovanost