Do kategorie pozemních staveb tříčlenný výbor opírající se o návrhy ředitele stavebky Jindřicha Synka zařadil Centrum preventivní zdravotní péče TPCA, rekonstrukci prodejny činžovního domu U Škramovských, hřiště Mateřské školy Kmochova, zateplení Základní školy Lipanská, Oční kliniku na křižovatce Jaselská a Legerova, opravu domu čp. 126 v ulici Na Hradbách, Centrální dětské hřiště v ulici Rimavské Soboty, opravu zimního stadionu a bytový dům Pierot na Jiráskově náměstí.

Do kategorie dopravních staveb organizační výbor těžící z návrhů průmyslníka Pavla Koláře zařadil světelnou křižovatku ulic Ovčárecká a Okružní, rekonstrukci železničního koridoru, elektrickou síť ulice Hnykova, železniční most na Hluboký Důl a nadchod s rondelem přes koleje u zastávky.

„Vyřazena byla tři díla, která nesplnila všechna vyžadovaná kritéria. Jednalo se o vyčištění Ztracené uličky, kovanou bránu na zámecké nádvoří a opravu střechy Západní školy,“ uvedl gremiální tajemník Aleš Zahajský. Podle starosty města Jiřího Buřiče by si ale realizátoři prvních dvou návrhů zasloužili zvláštní veřejné uznání za příkladný přínos městské zástavbě.

Čtrnáct nominovaných staveb bude čekat, až se sejdou porotci stavebního výboru, aby rozhodli o udělení výroční ceny, která byla v minulém roce přiřknuta amfiteátru na Kmochově ostrově.