„Kolín zatím žádnou jistotu nemá, investor si může vybrat z třeba deseti zón střední Evropy. Snažili jsme se naši zónu prezentovat co nejlépe, ale rozhodnutí investora neznáme,“ reagoval starosta Vít Rakušan. V současné době podle jeho slov odbor regionálního rozvoje spolu s CzechInvestem připravuje PR strategii pro zónu. Spolupráci s CzechInvestem si starosta pochvaluje. „CzechInvest nás zve na jednání, kde je nám jsou v rámci bezplatného poradenství poskytnuta pomoc s vytvořením strategie,“ dodal.

Podle starosty CzechInvest průběžně vznáší na město upřesňující dotazy pro investory, kteří se ale zatím necílí přímo na Kolín. „Zkrátka nějaký investor se o Kolín zajímal, ale v rámci obchodního tajemství ani já nevím jaký, nic netajím, nemám teď žádnou specifikaci. Zahraniční investor se obrátil na CzechInvest a ten jako jednu z možností vytipoval i kolínskou zónu a chtěl od města doplňující informace,“ shrnul starosta.

Na dnešním zasedání zastupitelstva se bude rokovat o možném prodeji dvěma investorům, kteří se zajímají o relativně menší plochy. „Když se objeví zájemce, obecně je třeba zvážit, zda to neznamená ekologickou zátěž, zda to vytváří pracovní místa a také jestli investice o velikosti třeba dvou hektarů spíše neznehodnotí pozemek, který by se potom dal prodat investorovi, který by měl větší záměr,“ uvedl starosta.