Hutné přívalové deště, které v posledních týdnech zasahují celou naší republiku, netrápí jen ty nejvíce postižené obyvatele zatopených oblastí. Ovčárecká průmyslová zóna, kde sídlí kolínská automobilka i další velké společnosti, se potýká s problémem, který by při současném počasí mohl znamenat vážné riziko. Odvodňovací kanály, které se nachází podél celé zóny, jsou totiž znečištěny až několika desítkami centimetrů nánosů nečistot. Je tu tedy důvodné podezření, že při nečekaně velkém přívalu vody, by v tomto stavu nemusely dostačovat.

Nápravu urgujeme již týdny, tvrdí AVE

Kdo by se o stav takřka sedmnácti kilometrů odvodňovacích cest měl postarat? Správa těchto ploch spadá pod kompetenci AVE Kolín, ale společnost musí vyčkat na závaznou objednávku kolínské radnice. K té však zatím nedošlo. „Vidíme v této lokalitě potenciální velké riziko, které spočívá v neutěšeném stavu, ve kterém se kanály nacházejí. Proto se již několik týdnů snažíme urgovat kolínskou radnici, aby tento problém vzali v potaz a objednali si nápravu,“ vysvětluje Deníku situaci jednatelka společnosti AVE Kolín Věra Suchomelová. Firma je schopna v dané lokalitě okamžitě zakročit, pro specializované práce by se poté oslovily subdodavatelské společnosti. Problémem však může být finanční náročnost celého čištění. „Vzhledem k rozsahu zásahu by se pravděpodobně jednalo o částku v řádech milionů,“ upřesňuje Suchomelová. V místech se momentálně nachází nánosy do výšky až 40 centimetrů. Na některých místech vesele bují rákos a další rostliny.

Finanční náročnost odpovědnosti nezbavuje

Podle zástupce kolínské radnice by k nápravě dojít mělo. Přesný termín však zatím není znám. „Pokud je to skutečně potřeba, poté by měl odbor regionálního rozvoje tuto službu objednat. Vím, že se o tomto problému již hovořilo. Otázkou je sice finanční náročnost celé operace, ale to nás však odpovědnosti nezbavuje,“ komentoval situaci Roman Pekárek, místostarosta Kolína.

Přesto, že AVE zatím nemůže zasáhnout u zanesených kanálů, pracovníci firmy jsou v těchto týdnech v zóně k vidění denně. „Probíhá sekání travnatých svahů v ovčárecké zóně, které provádíme jednou ročně. Rovinaté plochy poté dvakrát do roka. Vzhledem ke sklonu těchto ploch zde musí pracovníci používat jen strunové sekačky a nikoliv zahradnické traktory,“ uvádí jednatelka Věra Suchomelová. Pod správu společnosti jen v průmyslové zóně spadá 25 hektarů zeleně. Úprava zarostlých svahů trvá přibližně tři až čtyři týdny a měla by být dokončena během příštího týdne.