„Před padesáti lety jsme měli obřad v 9. 30, teď o půl hodiny později,“ pamatoval si ženich, který si na přesná čísla coby zaměstnanec drah a milovník mašinek dodnes potrpí. „I kravatu mám stejnou, je stará padesát let,“ dodal ještě s úsměvem. „Za tři měsíce po svatbě se nám pak narodila dcera,“ přiznala nevěsta. „Jen vy sami můžete vypravovat o tom, v jaké době to bylo, jaké byly starosti a kolika nesnázemi jste museli projít.

Pravidla skautingu, lásku k vlasti a vztah jeden k druhému jste předali stovkám dětí. Za to vše vám oběma patří dík a uznání,“ pronesl kromě jiného ve slavnostní řeči Jiří Buřič, starosta města. Právě skaut oba manžele spojoval, Jaromír Kupr řečený Anděl v něm působí mnoho let, manželka se přidala.

Dnes jsou oba kapitáni kolínských vodních skautů, dodnes jsou oba činní i v old skautech, jezdí na tábory. „Úcta, láska a především kompromis. Jednou ustoupí jeden, podruhé druhý,“ dodal ženich Kupr recept na tak dlouhé manželství. A na otázku, kdo z nich dvou je kapitánem doma, odpověděla nevěsta Markéta „jak kdy“ a spiklenecky se usmála.

Zdeněk Hejduk