Vášnivé emoce plodí již řadu měsíců situace v kolínské Zengrově ulici, kde si místní obyvatelé stěžují na sociálně nepřizpůsobivé sousedy. Za pomoci Občanského sdružení Prostor se však podařilo získat nemalé finanční prostředky, které by měly pomoci na vybudování nových zařízení, jako dětské hřiště či společnou klubovnu i pro dospělé obyvatele. Ministerstvo vnitra uvolnilo pro tuto lokalitu celkem 730 tisíc korun, ale dvaceti procenty se ze zákona musí připojit i samotné město Kolín.

Hřiště bude také propagovat policii

O využití dotace na hřiště bylo jasno od počátku, ovšem zatím se jen uvažuje o přesném umístění. „Získané finanční prostředky budou využity na stavbu dětského hřiště v blízkosti Zengrovy ulice, o přesném umístění stavby se současné době jedná. Další investicí bude rekonstrukce sklepních prostor na klubovnu pro děti, mládež i dospělé,“ upřesňuje záměr Martin Prokop, vedoucí sociálních programů v OS Prostor. Na hřišti by podle plánu měly také viset informační tabulky od Policie ČR, která zde bude informovat o svých činnostech.

Takřka 200 tisíci se akce zúčastní i město Kolín. „Pokud jakákoliv nezisková organizace předkládá žádost o státní dotaci na svůj projekt, v žádosti je nutno uvést i vklad do projektu z vlastních zdrojů. A vlastními zdroji může být myšlena i dotace od města,“ vysvětluje Ludmila Navrátilová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín. Pro podporu neziskových organizací v sociální oblasti na rok 2009 město Kolín vyčlenilo částku 1 250 000 Kč.

Terénní pracovník již brázdí ulicemi

Další nedávnou pomocí byl příspěvek od Rady vlády pro záležitosti romské komunity ve výši 133 tisíc korun na terénního sociálního pracovníka do oblasti. I zde musel Kolín přidat povinný díl, v tomto případě 40 tisíc korun. „Celá částka bude plně využita na úhradu mzdových nákladů pracovníka. Jeho činnost je pevně koordinována naším sdružením. Spolupráce všech zainteresovaných institucí je výborná,“ pochvaluje si Martin Prokop z Prostoru.

Lidé by už rádi viděli také centrální hřiště

Přesto se však ozývají hlasy od obyvatel jiných částí Kolína, kteří mají na vysoké dotace jiný pohled. „Je samozřejmě dobré, že se daří pro tuto lokalitu získávat peníze. Nové dětské hřiště je vždy potřeba. Ovšem zde se již plánuje nové i za přispění města, a to se stále ještě ani neotevřelo to slavné centrální. Chtělo by to zaměřit se také na lidi, kteří na sebe neupozorňují a „jen“ tu slušně a bezproblémově bydlí,“ říká rozhořčená mladá maminka z ulice Rimavské Soboty, která by již ráda využívala dlouho očekávané hřiště, které se má stát místem setkání pro mnohé rodiny z celého Kolína.

Budou tyto novinky v podobě nových společenských míst mít vliv na zlepšení napjaté situace v Zengrovce? To nejspíš ukáže jen čas. Jisté je, že se její problematika již dávno neřeší jen na místní úrovni.