„Pomalu se ztěchto výletů stává tradice, dvakrát jsme navštívili Machov, kde žijí členové kapely Emma, která na našich plesích od prvního ročníku hraje, teď jsem Kolíňáky pozval do svého rodiště,“ vyznal se Milan Mazůrka, kolínský kadeřník a organizátor plesů i výletu.

Osádka autobusu, vněmž Kolíňáky doplnili machovští oblečeni voriginálních kostýmech, navštívila skanzen na Veselém Kopci, zámek Žleby i soukromou palírnu alkoholu zovoce v Nové Vsi u Chotěboře. Prošla se také Ostrožnem, rodnou Mazůrkovou obcí, kde se všichni setkali nejen na společné svačině vmístním společenském domě, bývalé základní škole, ale i s místními dobrovolnými hasiči, vítězi mnoha soutěží vhasičských sportech.

Večerní zábavu, na které hrála jak kapela Emma, doplněná basistou Pavlem Jirákem zkolínského Comba 2, tak nová generace machovských muzikantů, skupina Elka a zatančili členové tanečního klubu Kocour Modročko a Rasputin.