Stávající železniční most přes Labe z roku 1908 nevyhovoval již svou podjezdnou výškou 4,35 metru současným požadavkům na parametry vodní cesty. Bude proto nahrazen novým moderním mostem s podjezdnou výškou 5,25 metru. K tomu, aby se tak mohlo stát, probíhají na předmostích i na samotném mostě již od srpna přípravné práce. V rámci nich v uplynulých devíti dnech došlo k výluce na jedné z kolejí. Při ní byly instalovány na pravém břehu Labe tři výhybky, které při vlastní rekonstrukci umožní převést železniční dopravu na aktuálně funkční kolej. Náročná operace, při které muselo dojít mimo jiné i k napojení nových výhybek na zabezpečovací a řídící centrum železničního uzlu Kolín, byla dokončena v plánovaném termínu.

„Během dosavadní výlukové činnosti nebyla díky operativním opatřením nijak významně narušena plynulost železničního provozu,“ řekl Pavel Halla, tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty. „Práce provádíme vždy pouze na jedné ze dvou tratí, čímž minimalizujeme dopad rekonstrukce na cestující,“ dodal Václav Straka, tiskový mluvčí Ředitelství vodních cest ČR.

Následující rekonstrukce mostu bude probíhat vždy na jedné jeho polovině. Investor tak minimalizuje dopad rekonstrukce na železniční provoz, protože tyto výhybky umožní zkrátit nezbytně nutné převedení dvoukolejného provozu na jednokolejný pouze na prostor rekonstruovaného mostu. Další výluka, při které dojde k instalaci zbylých dvou výhybek na druhé koleji, potrvá do konce měsíce. Vzhledem k tomu, že se jedná o složité technologické postupy na železniční infrastruktuře, zhotovitel i ŘVC ČR úzce spolupracují se Správou železniční dopravní cesty, která zároveň v rámci stavby zajišťuje technický dozor a koordinaci.

Při rekonstrukci bude upraveno přes 2900 metrů železničního spodku a svršku, postaveno nové trakční vedení a trať se dočká i moderního zabezpečovacího zařízení. Budou také zrekonstruovány dva železniční přejezdy v ulicích Starokolínská a Tovární. Přejezdy budou zabezpečené nejmodernější technologií a jejich povrch bude celopryžový, čímž se výrazně sníží hlučnost silničního provozu.

Cestující, kteří využívají služeb železniční dopravy, se mohou těšit na dvě nová moderní nástupiště v železniční stanici Kolín hlavní nádraží, konkrétně nástupiště číslo 4 a 5. Po rekonstrukci budou nástupiště splňovat požadavky na pohodlné a bezpečné cestování. Nástupištní hrana bude 550 milimetrů nad temenem kolejnice pro snadný nástup a výstup. Chybět nebudou bezbariérové přístupy nebo navigační systém.

V rámci stavby budou také realizována protihluková opatření na ochranu přilehlých obytných objektů v podobě protihlukových stěn v délce téměř 1000 metrů. Tím bude snížena hluková zátěž v okolí trati.

Projekt za 1,23 miliardy korun podpoří i Evropská unie. 877 miliony bude zaplaceno prostřednictvím Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylé náklady budou uhrazené ze Státního fondu dopravní infrastruktury.