Uzavírka na silnici I/2 kvůli přestavbě hlavního průtahu městem a s ním spojená objízdná trasa ulicí Sladkovského se žádné nové úpravy značení nedočká. Tak zní vyjádření Středočeského kraje.

Na podnět jedné z místních obyvatelek a Kolínského deníku se kraj zaměřil na problematiku zvýšeného provozu v obci a neukázněnost některých řidičů, a provedl si průzkum situace a možné řešení. „Krajský odbor dopravy zpracoval potřebná data a informace, ale došel k závěru, že změnou dopravního značení by k zásadnímu zlepšení situace nedošlo,“ sdělil Deníku mluvčí Středočeského kraje Martin Kupka, který se byl na postiženém místě osobně podívat a sám byl také svědkem nedodržování předpisů. Podle jeho vyjádření se odbor dopravy snažil naznačit možné nové objízdné trasy, které by mohly provozu ulevit, ale v dané lokalitě se bohužel žádnou takovou nepodařilo najít. „Naneštěstí se v tomto případě jedná z hlediska kraje o neřešitelnou situaci. Je to taková cena za opravou průtahu, díky které se s novým povrchem vozovky městu výrazně uleví a sníží se hlučnost,“ žádá Kupka občany v dané lokalitě o shovívavost a určitou dávku trpělivosti.

Pro zlepšení situace proběhla ze strany kraje jednání se středočeskou policií, která přislíbila častější kontroly na uzavírce.