„Včerejší kontrolní den probíhal podle klasického scénáře. Probírala se průjezdnost, stav komunikací, zádlažby, jak probíhají práce na průtahu atd. Opravy bude možné provádět nejspíš až tehdy, co se otevře uzavřený úsek rekonstruované komunikace,“ řekl Jiří Pechar, starosta Zásmuk.


„Do příštího kontrolního dne, tj. 19. 3., máme předložit návrh na postup prací na opravách objízdných tras. Pracovat na tom začneme samozřejmě okamžitě,“ sdělila Martina Korcová z firmy Geosan DS. Ta také dále prozradila, že obalovny a výrobny pevných směsí na opravu silnice by se měli rozjet již toto pondělí. Záleží ale na tom, zda nebude v neděli mrznout.


„Při návrhu opravy je nutné vzít v úvahu dobu výstavby dalších úseků stavby ve vztahu k vynaloženým prostředkům na výspravy objízdné trasy v průběhu dopravního omezení průjezdu vozidel městem Zásmuky a ve vztahu k dalším vynaloženým prostředkům na opravy objízdné trasy po ukončení stavby,“ prozradila Hana Eglová, investiční referentka ŘSD, které v současnosti řeší pokutu kvůli špatnému rozdělení zakázky první etapy stavby, kterou získaly Silnice Čáslav.