Rekonstrukce průtahu v Zásmukách bude již zanedlouho pokračovat svou druhou, finální částí, která bude rozdělena do čtyř etap z důvodů zajištění nezbytně nutné obslužnosti města. Stavební práce by měly podle plánu propuknout 1. září tohoto roku v úseku od Horního náměstí po náměstí Komenského. Provoz v této části obce bude uzavřen v obou směrech.

„Pokud se podaří připravit všechna dopravní značení, která budou především navádět vozidla na objízdnou trasu, tak začátku této části etapy již nestojí nic v cestě,“ potvrdil Deníku zahajovací termín prací starosta Zásmuk Jiří Pechar, který dále uvedl, že ve středu 13. srpna se bude konat sezení s místními občany, kde budou osobně informováni o stavebním plánu a průběhu celé akce. „Tento první úsek v připravované druhé etapě by měl být zprovozněn do konce letošního roku, kdy se stavební práce přesunou dále,“ prozradil přibližné datum dostavby prvního úseku Tomáš Jílek z pražské správy silnic a dálnic, pod jehož pravomoc celý tento projekt spadá.

V souvislosti s rekonstrukcí se samozřejmě chystají i náhradní objízdné trasy pro všechny typy vozidel. Pro těžkou dopravu nad 7,5 tuny bude trasa vedena obousměrně po silnici II/113 v trase Mukařov – Český Brod, po silnici I/12 Český Brod – Kolín a dále po silnici II/125 Kolín – Bečváry, kde se napojuje na původní trasu silnice I/2. Z Kolína ve směru na Kutnou Horu a zpět je možné využít také silnici I/38, která před Kutnou Horou kříží silnici I/2 u obce Malín.

Pro osobní dopravu a vozidla nad 3,5t bude objízdná trasa vedena také obousměrně od obce Bečváry přes Horní Chvátliny, Mlékovice, Toušice a Malotice s tím, že pro vjezd do města Zásmuky je možné použít přilehlé silnice III.třídy či vlastní silnici I/2.

Další části etapy podle plánu začnou v roce 2009 a k úplnému dokončení celého průtahu by dle Ředitelství silnic a dálnic mělo dojít v srpnu téhož roku.
Místní, ale i náhodní projíždějící, kteří budou směřovat do Zásmuk, se budou muset obrnit trpělivostí a pozorně sledovat mimořádná dopravní značení, která by měla i řidiče neznalé místního okolí navést na správnou trasu.

Martin Petřík