Diskutovaná rekonstrukce silničního průtahu na silnici I/2 přes Zásmuky má nečekaný problém. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže totiž usoudil, že rozdělení zakázky na dvě části, z nichž jedna byla financována Ředitelstvím silnic a dálnic a druhá městem. Jednalo se o již proběhnuvší první etapu, kterou vyhrála společnost Silnice Čáslav. „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže skutečně v prvoinstančním řízení udělil sankci. ŘSD ČR v tuto chvíli posuzuje, zda se proti tomuto rozhodnutí odvolá, resp. podá rozklad k předsedovi ÚOHS,“ znělo vyjádření ředitelství.

Původní sankce byla rozdělena na 160 tisíc korun pro ředitelství a 40 tisíc pro samotné Zásmuky. Proti tomu se ovšem starosta Jiří Pechar ohrazuje. „My jsme ŘSD na základě příkazní smlouvy pověřili tím, aby za nás tuto soutěž vykonali. Odvolávat se proti rozhodnutí nebudeme, ale budou nadále probíhat jednání s ředitelstvím ohledně těch 40 tisíc, jelikož měli v tomto ohledu naší plnou moc,“ říká starosta obce, která měla v soutěži především objekty typu chodníků či veřejného osvětlení.

Zásmuky se v současné době potýkají s nájezdy řidičů, kteří si kvůli rozbité objížďce zkracují cestu přes místní komunikace, kde hrozí další poničení. „Jelikož se jedná o naše místní cesty, označili jsme si se svolením městského úřadu tyto silnice značkami, které zamezují průjezdu občanům, kteří v těchto lokalitách nebydlí. Budeme tam posílat policejní hlídky a chceme tento prohřešek tvrdě trestat,“ prozradil Pechar.

Problémem s hrozivým stavem objízdné trasy městem, která je vedena přes ulici Sladkovského, se zhotovitel stavby, tedy firma Geosan Dopravní stavby, prý intenzívně zabývá. „O tom, kdy budeme moci provést opravu pomocí asfaltobetonu, budeme jednat na čtvrtečním kontrolním dnu. Problémem totiž je, že pokud chceme, aby správka byla kvalitní, musíme najít alespoň na půl dne možnost náhradní objízdné trasy, abychom poškozený úsek mohli dát do původního stavu,“ sdělil Deníku Pavel Kabát, předseda představenstva společnosti.

Geosan se také zavázal, že po kompletním skončení rekonstrukce bude odstraňovat následky na domech podél objízdných tras. „Samozřejmou součástí rekonstrukce hlavní silnice je závěrečná oprava objízdných tras, včetně očištění fasád domů, případně odstranění jiných vad,“ napsal Kabát ve svém vyjádření za společnost. Stejně jako zástupci města si stěžuje na nedodržování zákazu vjezdu vozidel na 7,5 tuny, které jsou podle jeho slov hlavním původcem škod. A chtějí bojovat i proti vjezdu menších nákladních automobilů. „Jednáme s ŘSD, krajským odborem dopravy i policií o zavedení zákazu vjezdu i pro vozidla od 3,5 do 7,5 tuny,“ prozrazuje Kabát.

Občané si nově stěžovali na propadlou část chodníku na hlavní ulici Havlíčkova, kde probíhá rekonstrukce. „Mimo opravy průtahu probíhaly na ulici i další práce, například od společnosti ČEZ. My jsme pro občany položili zatím provizorní chodník, jehož část však i vlivem počasí nevydržela. Vše však dáme do pořádku,“ ujišťuje Kabát.