Stížnosti obyvatel na stav silnice v místech určených za objízdnou trasu, se nejspíš ukázaly jako užitečné. V současných dnech je totiž na různých místech v ulici Sladkovského v Zásmukách možnost vidět pracovníky, kteří opravují nejnutnější výmoly a poničené kraje vozovky. Podle smlouvy o díle se Ředitelství silnic a dálnic postará o opravu objízdné trasy po skončení kompletní rekonstrukce průtahu na silnici I/2, která vede přímo přes centrum města. Přesto se ovšem pracuje na zlepšení situace již nyní. „Jak město, tak především ŘSD provádí průběžně lokální správky na této frekventované objízdné trase,“ prozradil Deníku Jiří Pechar, starosta Zásmuk. „Dosýpaly se krajnice a pro zvýšení bezpečnosti v nepřehledných úsecích ulice se instalovalo zrcadlo a dopravní značky, které omezují rychlost při průjezdu objížďkou,“ vyjmenovává Pechar činnosti, jež byly ve Sladkovského ulici provedeny.


Při samotné rekonstrukci některé obyvatele zneklidnilo, když dělníci narazili na podzemní skálu. Obávali se toho, aby se akce kvůli tomuto problému nezpomalila, či neprodražila. Nicméně mluvčí ŘSD ujišťuje, že nic takového nehrozí. „Skutečně jsme na skálu narazili, ale nejedná se o nic překvapivého. V projektové dokumentaci se s tímto předem počítalo a projekt tuto situaci zohlednil, takže by to nemělo znamenat žádné komplikace, ani by to nemělo mít vliv na zpoždění akce. Střílet se určitě nebude, budeme muset brousit a postupně jednotlivé části skály navrtat a následně odlomit,“ popisuje plánovaný postup prací Vápeníková.