Neukáznění řidiči kamionů si stále brázdí silnice přímo v ulicích Zásmuk, a vůbec tak nerespektují dané objízdné trasy. To je zjevný fakt, který je v ulicích Na Průhonech a Sladkovského na každodenním pořádku. Na aktuálním kontrolním dnu, který proběhl kvůli rekonstrukci hlavního průtahu městem na silnici I/2, se proto tato palčivá otázka opět dostala na pořad diskuze. A padaly různé návrhy.

Stavba bude pokračovat ve své poslední třetí etapě, která začíná na úseku od odbočky z ulice Sladkovského do místa, kde se na hlavní opravovanou ulici Riegrova napojuje vedlejší silnice z ulice Barákova. A právě pro tuto etapu chce město zařídit na objízdných místních komunikacích zákaz vjezdu všem, kromě dopravní obsluhy a samozřejmě místním občanům. „Na ulicích Sladkovského a Husova, kde objížďka povede, chceme toto omezení ustanovit. Zde by to totiž bylo již skutečně neúnosné,“ řekl Jiří Pechar, starosta Zásmuk stanovisko, které chce město prosadit.

Ovšem i na ostatních objízdných místech by mělo dojít ke zpřísnění podmínek. Konkrétně by mělo dojít na zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny. „V minulých dnech již proběhla jednání s krajskou policií a plán se připravuje. Ovšem zatím vám další podrobnosti dát nemohu, jelikož není ještě vše dořešené,“ řekla Deníku Hana Eglová, investiční referent Ředitelství silnic a dálnic.

Pokud vše půjde podle plánu, zásmucké dopravní martyrium bude trvat do 9. září letošního roku, kdy by měla být rekonstrukce dokončena.