Zhruba před měsícem na pravidelném kontrolním dnu rekonstrukce průtahu na silnici I/2 dostal zhotovitel a investor stavby do ruky zápis z jednání na Městském úřadu Zásmuky, kde byly vzneseny připomínky občanů ke stavu místní objízdné trasy. Jejich hlavním požadavkem bylo úplné zrušení trasy pro tranzitní dopravu ve městě Zásmuky a nadále umožnit vjezd pouze místním občanům a dopravní obsluze. Dále se také dotazovali, kdy bude ulice uvedena do původního stavu. Písemnou odpověď, na které se podílel investor stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR a zhotovitel, společnost Geosan Dopravní stavby, se ovšem občanům nezamlouvala. A mají k tomu své argumenty.

„V celé zprávě se o naší ulici hovoří jako o trase, kde je vjezd zakázán vozidlům nad 3,5 tuny. Ovšem skutečnost je taková, že značky zde ukazují vjezd vozidel do 7,5 tuny, což je podstatný rozdíl,“ podivovala se jedna z místních obyvatelek, ke které se písemná odpověď dostala až v jedné z kopií, které si občané na své náklady zhotovili. Původním adresátem totiž byli pouze tři lidé. Starosta Jiří Pechar
i ostatní odpovědné osoby se shodují na tom, že hlavním problémem jsou především neukáznění řidiči, kteří nerespektují žádné značení.
A s nimi může „zatočit“ pouze policie.

Občané si také na stavebním úřadu zjistili, že objízdná trasa jejich ulicemi je vedená na stejné rovině, jako, dle vyjádření zainteresovaných stran oficiální, objízdná trasa přes Bečváry a Malotice. Tedy nikoliv jako místní. „Určitě budeme požadovat úpravu naší trasy jako místní,“ dodala místní obyvatelka.

Občané včetně svých mluvčí v těchto dnech zvažují další kroky v jednání s městem i ŘSD, kde chtějí stanovit další konkrétní požadavky. Tedy změnu dopravního značení a úpravu zápisu na stavebním úřadě.
Druhá etapa rekonstrukce průtahu se mezitím dostala do své druhé části. První úsek, který vedl ulicí Havlíčkova byl předán do předčasného užívání. Stavební práce nyní pokračují od křižovatky na Církvice ke křižovatce s ulicí Sladkovského. „V tomto úseku je provedena přeložka plynového potrubí a položena kanalizace na dešťovou vodu,“ popsala Martina Vápeníková, mluvčí ŘSD.
Termín dokončení celé stavby zůstává i nadále stejný. Magické datum 9. 9. 2009.