Problémy občanů se stavem objízdné trasy, která vede přímo přes obydlenou část města ulicí Sladkovského, totiž stále trvají. V posledních dnech ovšem klimatické podmínky po tuhé zimě umožnili započetí prací na obnově silnice.

Práce na opravách budou pokračovat

„Zhotovitel akce začal neprodleně po zahájení výroby živičných směsí s opravami silnice v ulici Sladkovského, kterou bohužel nyní opět zbrzdil napadaný sníh. Ovšem práce budou samozřejmě pokračovat v celém prostoru zastavěné části ulice,“ ujišťuje Hana Eglová, investiční referent Ředitelství silnic a dálnic. „I když se jedná o finančně náročnější opravu, než zadělání jednotlivých děr, rozhodli jsme se pro natáhnutí jednolitého pásu nového povrchu, což je dle našeho názoru v současné době nejlepší řešení pro samotné občany. Chceme lidem dokázat, že to dokážeme průběžně opravovat tak, aby se po této komunikaci dalo bez obav jezdit,“ dodal k opravě Jaroslav Bauer, vedoucí střediska Geosan Dopravní Stavby, který je zhotovitelem zakázky. Po dokončení celé stavby, které je plánováno na 9. 9. 2009, proběhnou finální opravy objízdných tras.

Všichni přítomní zástupci jednání, mezi které patřil kromě výše zmiňovaných osob i starosta Zásmuk Jiří Pechar a Aleš Šibrava ze zásmuckého stavebního úřadu, se shodli na tom, že by situace nemusela dojít tak daleko, pokud by řidiči dodržovali dopravní značení, které zakazuje na trase městem průjezd vozidel nad 7,5 tuny. „Je to skutečně neúnosné a řidiči jsou doslova arogantní. Jenže pravomoci na potrestání takových řidičů má pouze policie, kterou neustále prosíme o častější kontroly,“ dodal Bauer.

První úsek průtahu bude podle dnešního jednání by měl být předán do předčasného užívání od 27. března. Znamená to, že práce se nyní přesunou na část, která začíná od náměstí až po odbočku na Sladkovského ulici. „S tímto krokem bude také zřízena náhradní zastávka autobusů na nově otevřené Havlíčkově ulici. O všech změnách budou občané včas informováni,“ řekl Pechar. Ten také obdržel do rukou stížnost od občanů, zhruba s padesátkou podpisů. „Vše jsme společně řešili a následně předali i dalších stranám. Písemnou odpověď obdrží občané do 14 dnů,“ prozradil starosta.