Nádvoří využívané (dnes už jako placené) parkoviště, historicky cenné trakty uzamčené, což ovšem zjevně nezabraňuje jejich poškozování. Takový je současný stav kolínského zámku, jedné z nejcennějších památek města, jež ovšem jako památka mezi lidmi prakticky ani není vnímána.

Historická zámecká kaple, kterou návštěvníci viděli v rámci Dnů evropského dědictví v roce 2004, je sice za zamřížovanými dveřmi, ale vniknutí sprejerů to evidentně nezabránilo.

O využití areálu se dlouhodobě snaží skupina historického šermu Páni z Kolína, ale zatím marně. „Když jsme kapli po Dnech evropského dědictví opouštěli, byla uklizená a samozřejmě bez pomalovaných stěn,“ posteskl si vedoucí skupiny Miroslav Horáček. Páni z Kolína by zde rádi vytvořili například expozici o historii, která by Kolíňáky k dějinám jejich města mohla alespoň trochu přitáhnout. „Vědí třeba, že Kolín mohl být korunovačním městem?“ ptá se Miroslav Horáček.

Podle starosty Jiřího Buřiče jsou další plány se zámkem přímo závislé i na možnostech státu. „Je zde stále se opakující snaha o dosažení na další finanční zdroje, ať už evropské či rezortní. Určitě změna ve vládě podepisuje i dosažitelnost peněz. Vláda ustavená poněkud nestandardním způsobem se nebude asi na jednotlivých rezortech zabývat těmito žádostmi a požadavky. Dá se možná říci, a není to výmluva, že to bude aktuální téma po ustanovení nové vlády. Samozřejmě oficiálně projekty byly podány, ale říkám otevřeně, není zatím protějšek k jednání,“ uvedl starosta.