Mimo jiné na to se město ptalo poradenské firmy z pražské Klikovky. Ta prozkoumala dotační možnosti, předpoklady úspěšnosti, procenta. Výsledkem je mimo jiné doporučení, že pro město je za dané situace schůdnější postupovat po jednotlivých objektech, než sestavovat velkou, složitou žádost na velké peníze, což je komplikovanější, méně jistá cesta, i procenta, jež by z celkových nákladů mohla pokrýt evropská dotace, by byla pravděpodobně nižší.
Na každou část zámku už v současné době pokročila do určitého stadia projektová příprava. „Na nejcennější část areálu, hlavní palác, je už projekt hotový na využití jako multifunkční, administrativně-kulturní budova. Dvě poslední patra by měla tvořit velká galerie. Kdyby se povedla, byla by jediná široko daleko,“ uvedl místostarosta Roman Pekárek.
V běhu je podle jeho slov studie a následně projekt na sladovnu, kde by měla sídlit městská knihovna a provozy s tím související. Mezitím už probíhá oprava severních fasád jako první hodně předsunutá vlaštovka, nicméně jindy nebylo možné práce udělat vzhledem k provozu na trati pod zámkem, jediná šance byla nyní při výstavbě koridoru. Po pracích na ječných půdách a demolici spilky se momentálně projektuje infrastruktura celého areálu.
„Nyní bude na městské radě, aby z jednotlivých objektů vybrala prioritu,“ doplnil místostarosta s tím, že ať už to bude kterákoli z částí areálu, pod 100 milionů korun se investice na opravu určitě nedostanou.