Zatím jsou vydané pouhé zhruba dvě desítky průkazku na bezplatnou přepravu. “Zatím je vydáváme na počkání. Největší nápor očekáváme začátkem září.

I s ohledem na to, že České dráhy distribuci a potvrzování průkazů neprovádějí, nebudeme asi schopni provést v tomto období výdej na počkání. Termín vydání je do tří dnů od přijetí žádosti,“ popsal šéf Okresní autobusové dopravy Kolín Vladimír Zeman s tím, že společnost připravuje samozřejmě také letáčky do autobusů, kde se zájemci dočtou vše potřebné.

Nárok na bezplatnou přepravu má žák, student nebo učeň ve věku od 6 do 19 let, který má trvalé bydliště ve Středočeském kraji a navštěvuje základní, střední školu nebo učiliště. Sídlo školy nebo místo výuky musí ležet na území Středočeského kraje. Nárok platí do dne předcházejícího dni 19 narozenin. Nárok nemají studenti vyšších a vysokých škol, i když jsou mladší 19 let.

Žák nebo student může mít více průkazů v případě, že se liší místo školy a místo praxe.

Průkazy jsou mezi dopravci navzájem uznatelné.

Bezplatné jízdné lze uplatnit z místa trvalého bydliště do místa školy nebo výuky. Neplatí tedy z místa přechodného bydliště.
Neplatí v Praze a v MHD

Nástupní a výstupní zastávka musí ležet na území Středočeského kraje, bezplatné jízdné tedy neplatí například při dojíždění do Prahy (pásmo P a 0). Hlavní město Praha je samostatný kraj. Nárok také nevzniká na linkách městské hromadné dopravy a na území města
s vlastní MHD, například při přepravě v Kolíně mezi autobusovým nádražím a nemocnicí. Platí ale pro jednotlivé jízdné nebo na PID u předplatních kupónů.

Při cestování je také třeba vzít v potaz, že bezplatnou přepravu žáků a studentů uznávají linky, které jsou předmětem smlouvy mezi Středočeským krajem a dopravcem. Na linkách, které nejsou předmětem smlouvy, se sleva neuznává. Na dálkových linkách bude platit jen mezi zastávkami ležícími ve Středočeském kraji.

Bezplatná přeprava bude poskytována v regionální autobusové dopravě a regionální drážní dopravě, nikoli na dálkových linkách a ve vlacích vyšší kvality.

Bezplatné jízdné platí po všechny dny v týdnu, tedy i v sobotu a neděli, a neplatí v době celostátních prázdnin – letní, podzimní, vánoční, pololetní a velikonoční. Výjimkou jsou jarní prázdniny. Vzhledem k rozdílným termínům v různých okresech v tomto období nárok na bezplatnou přepravu nezaniká.

„Ve školním roce 2009/2010 je umožněno více jízd v potvrzeném úseku v jednom dni. Na další školní rok se předpokládá zavedení čipových karet a umožnění pouze jedné jízdy do školy a jedné ze školy v jednom dni,“ upřesnil Vladimír Zeman.

Žlutý průkaz ověří dopravce razítkem, hologramem a samolepicí fólií. Na průkazu není žádné potvrzení školy.

Při vydávání se ověřují doložené údaje z občanského průkazu žadatele nebo zákonného zástupce a rodného listu žáka.

Podkladem pro vydání průkazu je potvrzení o studiu. Potvrzení musí být na jednotném tiskopise formátu A5. K dispozici je v distribučních místech dopravce nebo na webových stránkách Středočeského krajského úřadu. Na tiskopise jsou identifikační údaje žadatele a také potvrzení školy. Výdej průkazu a ověření je zpoplatněno částkou 150 korun. Každý žák obdržípři odbavení „Evidenční jízdenku“ – kromě náležitostí stanovených legislativou zde bude i informace o bezplatné přepravě. V případě, že má žák nebo student na PID předplatní kupón, jízdenka se nevydává. Platnost Středočeského žákovského a studentského průkazu je omezena na dobu jednoho školního roku nebo do dne předcházejícího 19. narozeninám.

Společnost Okresní autobusová doprava Kolín vydává průkazy v provozovnách v Kolíně, Polepská 867, v Českém Brodě, Liblice 171, Městci Králové, Dymokurská 724 a v Nymburku, cestovní agentura Polabí, Na Příkopě 61. Společnost Veolia Transport Východní Čechy vydává průkazy v informační kanceláři v Kolíně, Sokolská 5.

Autobusy a vlaky, které pojedou na linkách zajišťujících bezplatnou přepravu žáků a studentů, budou označeny cedulkou s logem Středočeského kraje a velkými písmeny ŽJ. Označení bude cedulí formátu A5 umístěnou v pravém dolním rohu předního okna.