Jak dlouho spolková rada v Kolíně působí?
V roce 2002 se koordinační uskupení kolínských spolků a jejich aktivních činovníků pod označením Spolková rada Kolína začalo usilovně vytvářet a od roku 2003 se spolková zasedání pravidelně konala na radnici. Každým rokem jsme cílevědomější a spolkové aktivity budou stále viditelnější.

Jaká je historie spolkové rady, jak vznikla?
Zpočátku šlo o aktivitu jen několika představitelů kolínských spolků, kteří chtěli postrčit zamýšlenou výstavbu lávky přes Labe. Nejvíce se přirozeně angažovali činovníci sportovních klubů působících na Zálabí. Vadilo jim, že jejich mládež musí riskantně dojíždět na kolech po Masarykově mostě. Po realizaci visuté lávky z Kmochova ostrova na Zálabí si spolkoví činovníci řekli, že by bylo škoda Spolkovou radu rozpustit.

Kolik sdružuje spolků a lze odhadnout, kolik to představuje lidí?
Ve Spolkové radě Kolína je šest desítek akreditovaných spolků. Neplatí žádné příspěvky. Tedy nic je to nestojí. Mohou jen získat. Některé mají několik set členů, jiné jen jednoho tahouna a kolem něj několik sekundantů. Není ani neobvyklé, když je někdo ve dvou spolcích. Evidenčně se jedná celkově o několik tisíc více či méně aktivních občanů. Některé spolky vyvíjejí příkladnou činnost, jiné přežívají nebo žijí z tradice a najdou se i tací, co čekají na spasitele.

Co jako předseda vidíte jako nejdůležitější na spolkové činnosti?
Když pominu samotáře, tak lidi se potřebují někde scházet, něco prosazovat, něčím bavit nebo utužovat fyzičku. A k tomu přirozeně slouží spolky. Toto slovo vystihuje chuť něco dělat spolu. Všichni se přeci nemohou a ani nechtějí angažovat v církvi nebo politice. Spolková činnost je přirozeným vyústěním rozmanitosti a postojů občanské společnosti. Povolena byla v tehdejším habsburském mocnářství listinou z roku 1860 a nyní prožívá nebývalou obrodu. Sokolové, gremiálníci a baráčníci z první vlny 19. století jsou v Kolíně aktivní i ve třetím století své existence. Důležité je stále informovat veřejnost nejen na internetu, ale také v novinách. Právě Kolínský deník je svým vysokým nákladem velmi vhodný. Jedině tak si spolky zajistí nezbytný přiliv nových členů.

Co všechno spolková rada organizuje, spoluorganizuje?
Zásadou Spolkové rady je nevměšovat se do vnitřních záležitostí jednotlivých spolků. Asi polovina z nich má aktualizované webové stránky, kde avizuje nebo referuje o svém působení. Přes webový portál ogk.mypage.cz se lze podrobněji informovat. Na co nestačí jednotlivý spolek, pokouší se obstarat spolkové uskupení. Na veřejnosti jsou nejznámější víceplošné aktivity jako Osobnost Kolína nebo Stavba roku. V dobrém smyslu nám jejich organizaci v jiných okresech trochu závidí.

Jaká je struktura spolkové rady?
Za každý spolek může na spolkové zasedání přijít jen jeden sebevědomý činovník. Mezi zasedáními rozhoduje pětičlenné předsednictvo a mezi těmito schůzemi spolkové hnutí řídí spolkový předseda, který v mezidobí navštěvuje jednání akreditovaných spolků.

Do jakých sfér zasahuje vliv spolkové rady?
Spolková rada Kolína působí na území města. Dvě desítky našich lidí jsou od minulých komunálních voleb nyní nezištně činní v komisích rady města a výborech zastupitelstva města. Podle toho, jak se nám vybarvuje veřejná správa a samospráva, budeme ale muset začít mluvit do všeho. Spolky vidí, že někde se plýtvá a jinde se nedostává. Kultura a sport jsou rozpočtově podhodnocovány, naproti tomu veřejné zakázky jsou přefinancovány. Nyní se ukazuje, že nestačí pracovat v odborných komisích, ale úspěšní spolkoví činovníci by měli nahradit zkorumpované politiky. Na Slovensku se vyprávěl vtip, že za války se Sověti s Němci tak dlouho přetahovali o kopeček, kde se dříve pásly ovce, až přišel bača a vyhnal je všechny. A historie se někdy přiměřeně opakuje.

Jaké si spolková rada klade cíle?
Věříme v další rozvoj spolkového hnutí. Nový občanský zákoník by nás měl zbavit zbytečné byrokracie. Demokratická společnost, jejíž jsou spolky typickým pilířem, musí v sobě najít sílu a vzepřít se současným negativům. Například poskytování příslušných dotací musí být účelově nasměrováno na funkční obecně prospěšné spolky, aby se zabránilo klientelismu a zadlužování příštích generací. Nebo nespokojení občané vyvolají akci, která vyústí v celoplošné hnutí. Pokud se ale naši spolkoví činitelé na něčem dohodnou, tak to vidím optimisticky. Budu jim plně nápomocen.