Když jsme vstoupili do dveří dětského domova, obklopily nás děti a tety, které se o děti starají. Děti i tety si mohly vybrat, zda budou vyrábět náramky, spony do vlasů, obaly na „cokoli“ nebo krokodýly. Největší zájem byl o krokodýly, náramky a obaly, ale i na spony později také došlo.

Byli jsme příjemně potěšeni zájmem dětí i příjemnou atmosférou, jaká se v průběhu odpoledne utvořila. Děti zhotovily mnoho krásných výrobků. V průběhu si navíc poslechly několik indiánských pohádek, které se u dětí, i přes svou odlišnost od evropských pohádek, těší velké oblibě.

Celou akci podpořil finančním darem jeden z bankovních ústavů, kterému tímto děkujeme. Akce by také nevznikla bez podpory sázavské farářky Církve československé husitské Olgy Rajnoškové.

Kmen Wanagi Oyate je součástí Ligy lesní moudrosti (www.woodcraft.cz) a jeho cílem je poskytnout dostatečný prostor pro vyplnění volnočasových aktivit dospívající mládeže a dospělým podle myšlenek, které uvedl do praxe Ernest Thompson Seton: vychovávat člověka v harmonickou a všestrannou osobnost.