První byl odtažen z Písečné ulice, majitel dostane od města vyrozumění o odtahu s tím, že pokud jej neuhradí, předá město celou záležitost k právnímu vymáhání, což může ve výsledku představovat až několik desítek tisíc korun. Druhý ve čtvrtek odtažený vrak byl původně na sídlišti V Kasárnách, odkud „záhadně“ zmizel. Neméně záhadně se však po čase objevil na parkovišti „U Centrumu“. Majitel vozidla má podle našeho zjištění hlášený trvalý pobyt na adrese městského úřadu. Další vraky byly tzv. nahledány v rámci pravidelných kontrol, které provádí městský úřad v ulicích Kolína.