Zahájil jej starosta obce Jaroslav Kubeš krátkým úvodem. Pak již přišla na řadu vystoupení mateřských školek z Velkého Oseka a Jestřábí Lhoty. Kulturní vložka byla zakončena vystoupením taneční skupiny Masarykovy základní školy z Velkého Oseka, která sklidila mohutný potlesk.

Nechybělo samozřejmě malé občerstvení, k tanci a poslechu hrála hudební skupina ESO ve složení Míla Hartman, Laďka Červínová a hudební technika třetí generace.

Po několika zahraných písničkách se na tanečním parketu objevili první odvážlivci. Akce končila krátce před půlnocí. „Věříme, že se seniorům akce líbila a již nyní se těší na další ročník,“ zhodnotil zastupitel Zbyněk Orban.