Některé hry byly sice z dob dříve narozených jako např. skok v pytli, chůze na chůdách, hod na plechovky a mnohé další. Jiné byly naopak modernější, jako je rýžování zlata, rourování, šroubky a šrouby a mnoho jiných.

Ukázalo se, že elán a nadšení mladých dokáže nahradit i profesionální atrakce typu nafukovací hrad nebo malování na obličej. Poděkování patří všem, kteří pomohli s přípravou a organizací. „Bylo to fakt hustý,“ komentovala dětský den dvanáctiletá obyvatelka Volárny Simona Hůlová.