Slavnostní vernisáž prací žáků 1. ZŠ Český Brod se konala v Podlipanském muzeu v Českém Brodě. Tématem celé výstavy jsou zvyky a tradice. „Každé dítě naší školy tu má výrobek,“ prozradila ředitelka školy Drahomíra Čutková. Zastoupení všech žáků na výstavě se již stalo samozřejmostí této školy. Novinkou na této výstavě byl videosestřih o nejrůznějších zvycích a tradicích.

Zastoupeny jsounejen české tradice jako např. Vánoce a Velikonoce, ale i „dovezené“ svátky jako třeba americká obdoba našich dušiček haloween. V Podlipanském muzeu jsou kromě prací žáků vystaveny také diplomy z jejich úspěchů.

Celou vernisáž zahájil pěvecký kroužek. Děti si nacvičily pěvecké, ale i dramatické ztvárnění zvyků a zejména tradic. V muzeu se tak objevili tři králové, nebo čarodějnice. Výstava v Českém Brodě trvá až do neděle 28. června.

Martin Šnajdr