Seznam veterinářů najdete na www.spravnapece.cz, v našem regionu je nejbližší Veterinární klinika Kavka (veterináři Lukáš Pánek a Alena Hronková) v Kolíně na Obecním dvoře. Dosud se v České republice preventivních prohlídek v rámci tohoto programu zúčastnilo přes 900 zvířat s majiteli, jimž záleží na zdraví a spokojenosti svého domácího mazlíčka. Veterinární prohlídka sestává ze sedmi bodů: 1. Celkové klinické vyšetření - veterinář často dokáže objevit i skryté či nevýrazné příznaky onemocnění, jichž si sami doma nemusíte všimnout. Odhadne také zdravotní rizika, která vyplývají z věku, plemene nebo životního stadia zvířete, a pomůže jej tak lépe ochránit před potížemi. 2. Stav očkování – zhodnocení současného stavu, doporučení do dalšího období. 3. Kontrola parazitů – zvážení současného stavu, seznámení s riziky, doporučení. 4. Kontrola hmotnosti – kontrola tělesné kondice a hmotnosti, doporučený postup k úpravě životosprávy. 5. Tělesná aktivita (pohyblivost) – zhodnocení pohyblivosti a zdravotních rizik. 6. Dentální péče – kontrola stavu ústní dutiny a stávající domácí péče, doporučení. 7. Výživa – konzultace současné výživy, krmných postupů a zjištění jakýchkoliv zvláštních nároků. „Zdraví je vzácné. Myslete na ně již dnes, ochraňujte je pro budoucnost,“ říká Lucie Speváčková, zástupce distributora, který do ČR dováží krmiva společnosti, jež celý program zaštítila.