„Stejná sestava prvků dětského hřiště je také v Hradišťku, takže oslava patří i tam,“ řekl starosta Ivan Kašpar v úvodu slavnosti, v níž s krásným programem vystoupily děti z mateřské a základní školy a nechyběly ani tance v podání country tria.

Dotaci na dětská hřiště získaly společnými silami místní spolky pod patronací Čechie Veltruby. Grant činil 300 tisíc korun. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že celá tato suma půjde na vybudování hřišť a DPH a zemní práce zaplatí obec.

Na desce připomínající na dětském hřišti podporu z programu Partnerství pro Kolínsko stojí slova prezidenta automobilky TPCA Satoši Tačihary: „Bezpečný prostor pro hru je jedním z předpokladů radostného dětství. Byli bychom rádi, kdyby se obě hřiště stala místem podporujícím tvořivost a jedinečný rozvoj dětí, místem her plných dobrodružství a fantazie.“

„Věříme, že tato slova budou obě hřiště naplňovat,“ uvedl starosta Ivan Kašpar a připomněl, že v prostoru u hřiště jsou umístěny i tzv. bezpečné branky, které Čechie Veltruby získala z prostředků Středočeského kraje. Vloni na podzim je předával radní Karel Molnár, který také přišel Veltrubáky při příležitosti májů a otvírání hřišť pozdravit. Tradici staročeských májů se ve Veltrubech podařilo obnovit v loňském roce, a to za přispění středočeského kraje.

K dalším hostům sobotní veltrubské slávy patřil také například zastupitel nedalekých Ovčár Jaroslav Navrátil, jehož rodina z Veltrub pochází. „Jsme rádi za dobré sousedské vztahy,“ usmíval se při pohledu na veselé dění v celé obci.

Aktivní život Veltrub ocenil jménem Partnerství pro Kolínsko i Petr Steklý. „V historii udělování grantů získaly Veltruby nejvíce podpory pro své projekty ze všech okolních obcí a občanských sdružení. Je to díky vám, obyvatelům, díky panu starostovi, díky aktivitě, kterou obec vykazuje. Vaše obec je velmi živá a nám se to strašně líbí. Přeji vám, aby vám to tak vydrželo,“ řekl při slavnostním otevírání veltrubského hřiště, které vzniklo v lokalitě, kde již mají svůj areál myslivci, sportovci, rybáři, zkrátka v oddechovém místě obce. Na hřiště by obec podle slov starosty chtěla navázat naučnou stezkou, kde by se lidé dozvěděli o obci, o přírodě, ale i o Kolíně a okolí. „Chtěli bychom vytvořit trasu kolem jezera, vysekat, vymýtit, vyčistit, zkrátka zpřístupnit podobně, jako se v minulých dnech vyčistila kaštanová alej poblíž hřiště,“ upřesnil starosta s tím, že stávající dětské hřiště by se mělo do budoucna ještě rozšířit a vyplnit celý volný prostor.