Zhruba tři desítky Velimáků se v neděli večer sešly na návrší zvaném Na Houti, kde o Janu Husovi promluvil předseda klubu Bohuslav Baláček, zazněl společný zpěv sokolské písně Lví silou a vzplanula neodmyslitelná hranice. „Pevně doufáme, že již pomine strádání mnoha občanů naší země, způsobené živelnými pohromami. Nepohoda může ovlivnit i naše setkání k oslavě jednoho z největších Čechů naší historie,“ připomněl Bohuslav Baláček ve svém proslovu současnou situaci, kdy je řada míst naší vlasti sužována povodněmi.

„Přičiněním Jana Husa se vlastně stalo, že se tu dnes setkáváme jako slovanský národ, vychovaný v mezích křesťanství,“ řekl s tím, že jeho předchůdci v roli řečníků na podobných velimských setkáních byli prostí občané i univerzitní profesoři. „Všichni se shodli v názoru, že Husova oběť sjednotila český národ,“ uvedl a připomněl Jana Husa jako zastánce pravd a svobod. „Němečtí okupanti prosadili, aby z kolínského náměstí zmizela Husova socha v nadživotní velikosti, dílo to sochaře Bílka. Po válce byla přece jen tato socha z velkých kvádrů znovu sestavena. Její výše byla o něco snížena a stojí nyní málo frekventovaném místě, kudy projde jen minimum návštěvníků Kolína. Na Husa a jeho oběť se bohužel dnes u nás zapomíná. Proto se scházíme i my, abychom si osobnost tohoto velkého Čecha připomněli,“ dodal.