Třináct zastupitelů podepsalo žádost o svolání mimořádného zasedání, jehož jedinými dvěma body by mělo být odvolání obou představitelů města z jejich funkcí na radnici. Zastupitel Karel Molnár doručil žádost adresovanou starostovi na podatelnu městského úřadu v pátek.

Podepsaní zastupitelé žádají o svolání zasedání co nejdříve vzhledem k blížícím se volbám. Leč aniž by byla překročena zákonná lhůta, jež dává maximální termín 21 dní, mohlo by se mimořádné kolínské zastupitelstvo konat v den voleb.