Na akci vyhlášenou městem pod hlavičkou Pojďme pomoci uklidit Kolín se davy zájemců zrovna nehrnuly, na některých místech srazu bylo takřka pusto, nicméně na několik skupinek obyvatel, jimž nepořádek v místě, kde žijí, není lhostejný, se narazit dalo.