Na semináři budou zodpovězeny otázky týkající se problematiky života lidí se zrakovým handicapem. Nebude chybět ani možnost prakticky si vyzkoušet správný kontakt s nevidomým a slabozrakým v konkrétních situacích, například jak převést nevidomého přes silnici, jak správně průvodcovat, jak komunikovat s nevidomým a také si „na vlastní kůži“ vyzkoušíte, jaké to je NEVIDĚT.

TyfloCentrum Praha, o. p. s. pracoviště Kolín se zabývá pomocí lidem se zrakovým postižením v regionu Kolín a okolí. Poskytuje sociálně – právní poradenství, podporu pracovního uplatnění, nabídku volnočasových aktivit, dobrovolnickou službu, průvodcování a předčítání.

Cílem služeb TyfloCentra, které sídlí ve Smetanově ulici 764 (budova nové polikliniky, 3. patro), je podporovat osoby se zrakovým postižením v samostatnosti v běžném životě. Poskytovat jim v tomto jejich úsilí informace, odbornou pomoc a podporu. Kontaktní telefon je 774 064 330.