„Tímto aktem se završilo naše téměř tříleté úsilí vedoucí k získání této památky,"  řekl ředitel muzea Vladimír Rišlink.

Areál se skládá z unikátně zachovalé gotické věžovité tvrze ze 14. století, obehnané hradební zdí s baštou, parkánem a vyzděným (původně vodním) příkopem, renesančního mostu, obytného domu 
z doby po roce 1870, stodoly 
z konce 19. století, zahrady 
a dalších přilehlých pozemků. „Z důvodu letitého zanedbání údržby se dnes především vlastní jádro tvrze nachází 
v havarijním stavu, takže náleží mezi nejohroženější a zároveň nejcennější památky tohoto typu na území České republiky," dodal ředitel muzea.

Jeho záměrem je postupná záchrana a celková rehabilitace této památky. „V nejbližší době bude celý areál vyklizen a zbaven náletové vegetace. Následovat bude zajištění nejohroženějších staveb – věže, bašty a severního křídla tvrze, kde dojde k doplnění zřícených částí zdiva a zhotovení kopií zaniklých střech. Poté budeme moci přistoupit alespoň k částečnému zpřístupnění areálu pro veřejnost," vysvětluje Vladimír Rišlink.

„Jedním z hlavních záměrů našeho muzea je přestavba stodoly na centrální depozitář s konzervátorským pracovištěm. Celkovou obnovou by měl projít také obytný dům 
z 19. století, v jehož interiéru budou za využití našich bohatých umělecko řemeslných sbírek zřízeny expozice, přibližující život statkářských rodin na Kolínsku. V závěrečné fázi obnovy by se měly dočkat celkové rehabilitace také interiéry vlastní středověké tvrze, v nichž plánujeme zřízení expozice o životním stylu drobné šlechty ve středověku a raném novověku," popsal.

Hlavní myšlenkou záměru budoucího využití areálu hradenínské tvrze je spojení záchrany a využití kriticky ohrožené památky s potřebou zřízení odpovídajících depozitárních prostor a zefektivnění provozu Regionálního muzea v Kolíně.