„Děláme to ale spíše proto, abychom neztráceli čas. Nějaký zájemce se objevit může,“ říká starosta Vít Rakušan. Je to však podle jeho slov jen první krok. Druhým je rozhodnutí rady o zadání vypracování posudku architekta, aby existovaly podklady, co daná lokalita snese jak s ohledem na architektonickou vizáž, tak i třeba případnou dopravní zátěž. „1500 metrů čtverečních prodejní plochy, kterou rakouský zájemce požadoval, je v rozporu s územním plánem,“ připomněl starosta další fakt, který vedl k omítnutí tohoto záměru. Podle územního plánu tu lze vybudovat obchody s plochou pouze do jednoho tisíce čtverečních metrů.

Deklarované záměry investorů však mohou být někdy z části nadhodnoceny. Město jednání s potenciálním zájemcem zcela neuzavřelo. „Pokud přijde s jiným návrhem, proč ne. Rada se následně i na základě architektonického posudku bude muset rozhodnout, zda prodávat v nezměněné podobě, stále dokola, zda prodávat levněji, nebo zda prodat po částech,“ doplnil starosta k možným variantám, jak dál s prodejem areálu. Peníze z prodeje jsou již součástí příjmové části městského rozpočtu.

Varianta, že by se město pokusilo realizovat v areálu svůj vlastní záměr, je podle starosty podmíněná nutností mít jistotu nějakého příjmu. „Tu ale zatím nemáme,“ dodal starosta s tím, že nejen členové vedení města by měli představy, co v areálu udělat, a diskuze by byla jistě příjemnější než ta, za kolik objekt prodat či jít s cenou dolů, ale… „Nebudu návrhy uvádět, protože co radní, to názor, ale jistě bychom ke konsenzu dospěli, pokud bychom měli jistotu, že se rozpočet povede naplnit jiným způsobem,“ dadal starosta.