Cílem TPCA je, aby i její dodavatelé zacházeli s chemikáliemi v souladu se směrnicemi EU. Seminář navštívilo několik desítek dodavatelů, převážně z České republiky. „Chceme být zelenou továrnou, proto aktivně vysvětlujeme nové environmentální předpisy i našim dodavatelům,“ říká viceprezident pro výrobu Jiří Černý. Na seminář TPCA pozvala specialistu na životní prostředí, který přítomným dodavatelům vysvětlil platnou legislativu Evropské unie o značení chemikálií REACH. Zástupce jedné z mateřských společností TPCA představil konkrétní požadavky na dodavatele v této oblasti. Dodavatelé získali přesný seznam materiálu dotčeného zmíněnou směrnicí. U každé látky nyní musí zajistit a doložit prohlášení o předregistraci. „Směrnici o regulaci chemických látek REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) schválil Evropský parlament na konci roku 2006. Obsahuje mimo jiné povinnost předběžné registrace v EU vyráběných či do EU dovážených chemických látek u Evropské agentury pro chemické látky, a to v období od 1. června do 1. prosince 2008. Registraci podléhají chemické látky klasifikované jako nebezpečné, ale také látky uvolňující se z výrobků při jejich používání, například diamantový prach v brusných kotoučích,“ vysvětlil Radek Kňava z tiskového oddělení TPCA.