Automobilka TPCA zveřejnila na internetových stránkách www.partnerstviprokolinsko.cz anketu, ve které mohou zaměstnanci a veřejnost zvolit nejlepší projekt letošního grantového programu, a ovlivnit tak výběr podpořených projektů. O grant se jich uchází celkem 18. Jde o žádosti, které v prvním kole hodnocení získaly nejvyšší počet bodů. Z nich bude grantová komise složená ze zástupců automobilky vybírat projekty k podpoře. Mezi nejlepší rozdělí stejně jako loni čtyři miliony korun. Anketa potrvá do 8. června. Každý může hlasovat pouze jednou.

V letošním ročníku grantového programu přišlo celkem 104 žádostí za více než 37,5 milionu korun. Největší zájem byl o prioritu Vzájemné soužití. Žádostí v této prioritě přišlo 57. Druhou nejoblíbenější prioritou bylo letos Životní prostředí s 30 žádostmi a Bezpečnou dopravou se zaobíralo celkem 17 projektových záměrů. Slavnostní vyhlášení spojené s předáním šeků se uskuteční ve středu 22. června v TPCA.

Který projekt má tedy podle vás letos získat grant?
• Pořízení ukazatelů rychlosti pro Velký Osek, Němčice, Hlavečník, Tetov, Ohaře, Uhlířskou Lhotu a Sány.
• Elektrohydraulická zvedací plošina a schůdky pro handicapované pro ÚSP Červený Hrádek.
• 2 ks zpomalovacích semaforů na principu mikrovlnného radaru do ul. Veltrubská a do Štítar v Kolíně.
• Dopravní značení cyklotras v centru Kolína: Pražská, Rubešova, Masarykův most a A. Kaliny .
• Obnova cesty a naučná stezka ve Veltrubech „Pode dvorem“ a kolem jezera.
• Nová kamera pro nekomerční regionální televizní a rozhlasovou tvorbu mládeže při ZŠ Kolín 2.
• Obnovení polních cest v krajině pod Vysokou pro pěší a cykloturistiku, orientačního systém, lavičky, stojany.
• Rozšíření modelářského kroužku Formule 1 z průmyslové školy na ZŠ na Kolínsku. Podpora technického vzdělávání.
• Navrácení zrestaurované barokní sochy sv. J. Nepomuckého z roku 1759 do obce Plaňany.
• Rekonstrukce a konzervace historického altánu na Kmochově ostrově.
• Revitalizace dobšického a libněveského slepého ramene Cidliny odtěžením sedimentu.
• Záchranná stanice v Pátku - program pro školy a veřejnost, infotabule u cyklostezky Poděbrady – Pátek a v areálu stanice.
• Zřízení stálého sběrného místa pro odpady ve Velkém Oseku
• Zpřístupnění uzavřeného ostrova na Labi v centru Poděbrad, úprava pro veřejnost.
• Ztracená ulička II. Vytvoření parku v horní části, se sochami a deskami o osobnostech Kolínska.
• Vysázení stromů ve 12 obcích Podlipanska - stromy do alejí, polních cest a na významná místa.
• Zpřístupnění uzavřeného pasážového parku U Tří pávů v centru Kutné Hory.
• Úprava parku a založení malého vinohradu za synagogou na bývalých hradbách Kolína.

Hlasovat můžete zde