Náklady na zbudování centra se vyšplhaly na více než 11,5 milionu korun. „Podle naší filozofie je velmi důležitá prevence, které věnujeme hodně úsilí. Stěžejní je včasná identifikace potenciálních zdravotních potíží a na ně navazující fyzioterapie. Její součástí jsou také programy pro nově nastupující zaměstnance a stejně tak i programy pro zaměstnance vracející se do pracovního procesu po dlouhodobé nemoci,“ komentuje účel nového zdravotního střediska Yasuhiro Takahashi, prezident společnosti.

Velký důraz klade TPCA na rehabilitaci. Dosud zaměstnanci využívali ultrazvuk, rebox a elektroterapii. Novinkami v právě otevřeném centru jsou laser, magnet, vířivé koupele pro dolní a horní končetiny, tepelná terapie, lymfodrenáž a rázová vlna. Jedná se o zařízení, která využívají moderní rehabilitační zařízení a wellness centra. Celkově se nabídka léčebných procedur oproti dosavadním možnostem zvýšila o šest léčebných programů rehabilitace.

Zcela nová je fyzioterapie a tři zdravotní programy – program pro nově nastupující zaměstnance, program pro zaměstnance po návratu z dlouhodobé absence a kondiční programy. Fyzioterapie je vybavena posilovacími stroji určenými pro fyzioterapeutické programy. Pro ostatní zaměstnance budou prostory fyzioterapie dostupné v rámci kondičních programů, které jsou ve fázi přípravy a budou k dispozici začátkem roku 2010.

Automobilka připravila koncept Zdravý zaměstnanec, do kterého spadá řada projektů od nadstandardní lékařské péče, přes každoroční preventivní programy až po novinku letošního roku – projekt zdravého stravování. „Firma pro své zaměstnance organizuje preventivní tematické programy a interní kampaně např. na odvykání kouření. Již tradiční je v TPCA tzv. Měsíc zdraví, připadající na říjen. V jeho průběhu mohou zaměstnanci absolvovat řadu preventivních prohlídek, a získat tak bonusy v podobě sportovních a relaxačních aktivit zdarma. Dále mohou využít bezplatné očkování proti chřipce, které je prevencí před avizovanými chřipkovými epidemiemi,“ uvedl mluvčí Radek Kňava s tím, že již od loňského roku je otevřeno i zdravotní středisko v areálu kolínské nemocnice. Tamní ordinaci praktického a zubního lékaře mohou využívat i rodiny zaměstnanců.