Od pátku do neděle pořádalo občanského sdružení Together Czech Republic v prostorách skautských kluboven na Kalcovce v Kolíně setkání mladých účastníků, kteří mají zájem trávit aktivně svůj volný čas.

Málokdo z Kolíňáků tuší, co se pod názvem Together skrývá. Toto sdružení, které je součástí evropské mezinárodní sítě mládežnických organizací, pracuje s mladými lidmi. Bylo vytvořeno ve Francii v roce 2003, v Čechách působí od roku 2007. Jeho posláním je podporovat mladé lidi na národní i mezinárodní úrovni formou mezinárodní výměny mládeže, seminářů, školení, konferencí. Má pobočky v devíti zemích Evropy, patří mezi ně Řecko, Itálie, Lucembursko, Velká Británie, Černá Hora, Estonsko, Makedonie a samozřejmě Francie a Česká republika.

Pokud si kladete otázku, co vlastně přineslo setkání v Kolíně mladým lidem, kteří se zde sešli, odpověď je jednoduchá.

Organizátoři akce doufají, že se jim podařilo zasít semínko touhy poznat jiný svět. Poselstvím, které chtějí předat, je pohled na život z jiného úhlu, nabízejí šanci poznat zahraniční země, jinou kulturu, naučit se cizí jazyk, získat životní zkušenosti.

Je velká škoda, že u nás lidé o tomto programu neví, to chce Together změnit. Mezinárodní výměny probíhají za podpory EU a programy jsou určeny všem mladým lidem, zejména však těm sociálně slabším nebo i handicapovaným jedincům.

Monika Petrásková