„Tyto prostory pronajímáme, abychom zde mohl provozovat svou hlavní činnost - trénování latinskoamerických a standardních tanců dětí a mládeže. Kromě toho budou prostory otevřeny také pro veřejnost, a to v podobě tanečních lekcí pro ženy, taneční pro dospělé a podobně. Budou zde také pořádány pravidelné tančírny,“ popsala vedoucí TK Cross Dance Naďa Eretová.

Podle jejích slov se na vybudování sálu, šaten a dalšího zázemí podíleli nejen odborní pracovnící, ale i děti z klubu ajejich rodiče.

Tereza Hölzlová