„Náš úřad nepodcenil tento fakt a od pondělí bude využívat tohoto systému, abychom do 1. listopadu ještě vychytali mouchy a nedocházelo k nedorozuměním. Zaměstnanci jsou proškoleni a už je to jen otázkou vnitřní komunikace, neboť úřad má další svoje systémy,“ uvedl starosta Jiří Buřič.

„Praxe ukáže, jaká je připravenost,“ dodal tajemník Jiří Krumich s tím, že úřad jaksi bude muset také zjistit, jestli člověk, s nímž se bude komunikovat, datovou schránku má.