Komora vydá tento dokument těm absolventů, kteří vykonají závěrečné zkoušky před jejím zástupcem a zvládnutím stanovených kritérií prokážou profesní dovednosti požadované od mladých zaměstnanců.

Kritéria jsou opravdu náročná – po celou dobu studia nebyl žák hodnocen v odborném výcviku horším stupněm než „chvalitebný“, při praktické zkoušce (v rámci závěrečné zkoušky) stupněm „výborný“ a celkové hodnocení u závěrečné zkoušky musí být „prospěl s vyznamenáním“.

Úspěšné byly tři absolventky oboru Aranžér - Barbora Knitlová, Olena Petrenko, Eliška Tvrdíková.

Škola získala Čestné uznání Hospodářské Komory ČR za vysokou úroveň praktické přípravy.