V Jevanech na všechny zájemce o pouť čekali zpěváčci a hráči na flétničky Svatbínská koťata, na koupališti na Vyžlovce malovali obrázky určené na podporu vybudování sportoviště. U lesní studánky nad rybníkem Švýcar všem zahrála na housle Andrea Čiháková a za doprovodu kytary Olega Homoly zazpívala Martina Borovanová.. Děti vyčistily studánku a z houští vystoupil poustevník Ivan. Studánku odemkl a všechny účastníky podělil perníčky. Příjemné odpoledne ukončilo v kině divadelní představení Hudba kolem nás.

Pavel Pávek