Na objasnění situace se Kolínský deník zeptal starosty Červených Peček Jana Dvořáka. „V loňském roce se započalo se stavbou vodovodu, který umožní napojení na přivaděč Kolín – Kutná Hora a zajistí tak zásobení celých Červených Peček, Bojiště a následně i Opatovic kvalitní pitnou vodou. Toto samozřejmě napomůže i rozvoji celé obce v budoucnosti,“ popisuje Dvořák pravděpodobně největší investiční akci v novodobé historii obce.

Dotace od ministerstva zemědělství pokryje zhruba polovinu rozpočtu této stavby, který činí 35 milionů Kč. Zbytek platí obec z vlastních prostředků a kompletní akce by měla být ukončena v polovině roku 2010, což je dáno smlouvou o převzetí dotace. „Problém takovýchto stavebních prací je, že často až po rozkrytí půdy narazíme na staré kusy kanalizace či další překážky, které je samozřejmě nutno odstranit. A to znamená určitý časový posun,“ dodává Dvořák. V souvislosti s vodovodem byly také postaveny dva vodojemy. Jeden je přímo v obci směrem na Kutnou Horu, kde obec odkoupila pozemek, který zpracovala na 15 parcel a ty následně prodala. Samotná výstavba zde má začít do dvou let, ale nyní zde probíhá kompletní budování sítí a silnice.

„Mě jako řidiče, který tuto obec projíždí téměř denně to samozřejmě omezuje, ale stále je to pro mě výhodnější jet tudy, než se z Kutné Hory vracet do Kolína po hlavní trase,“ vyjádřil se k situaci kolínský řidič, který využívá tuto trasu na cestě do zaměstnání v Kutné Hoře.
Kromě stavby vodovodu se v městysu momentálně přestavují dvě ulice. Ulice Nad Hřištěm stála 4,6 milionů a měla by být zkolaudována nejpozději začátkem září a nově se rekonstruuje ulice Sadová, která bude stát 1,2 milionů a práce by měly skončit do poloviny září.

V blízké budoucnosti je také v plánu plná přestavba náměstí, jejíž první část by měla být rekonstrukce hlavního průtahu. Časový plán stavby zatím není znám. Probíhá výběrové řízení vyhlášené krajem, pod jehož správu silnice spadá. Nicméně vše je již ze strany obce připraveno a stavba by teoreticky mohla začít již toto září a do konce roku by měla být kompletně hotová. Deník vás bude po zjištění dalších podrobností informovat.