První hlasování v kategorii dopravních staveb tak řídil průmyslník Pavel Kolář, druhé hlasování v kategorii pozemních staveb ředitel Jindřich Synek a finální hlasování starosta Vít Rakušan.

„Mezi téměř třemi desítkami porotců nechyběl předseda finančního výboru Václav Kmoch, předseda Vojenského sdružení rehabilitovaných Miloslav Olmr, hygienička Marta Havlíčková, vedoucí sdružení postižených civilizačními chorobami Hana Dědečková, předseda stavební komise rady města Jozef Pittel, starosta Sokola Josef Těšitel, požární specialistka Blanka Kopáčková, ani zástupci Středočeského kraje – radní Karel Molnár a zastupitel Josef Polák,“ popsal gremiální tajemník Aleš Zahajský.

Porotci tentokrát vybírali z devíti nominovaných staveb, které dříve do některé z kategorií zařadil organizační výbor sestávající z vrcholných představitelů obchodního grémia Kolín, města Kolín a Střední odborné školy stavební s učilištěm v Kolíně.

V kategorii pozemních staveb dostalo nejvíce hlasů nové sídlo AVE v lokalitě Na Háníně. V kategorii dopravních staveb pak mimoúrovňová křižovatka za Kolínem.

Právě křižovatka na západním úseku obchvatu nakonec získala s převahou devíti hlasů hlavní výroční cenu. „Opět se tak potvrdil rostoucí vliv dopravních staveb na vnímání obyvatel. Také v loňském roce prestižní ocenění v Kolíně získalo dílo z kategorie dopravních staveb - železniční nadchod u zastávky – a například za rok 2006 visutá lávka přes Labe,“ komentoval Aleš Zahajský.