V případě nového lůžkového pavilonu chirurgických oborů, tzv. pavilonu F v Oblastní nemocnici Kolín krátce hovořil ředitel nemocnice, zástupce projektanta, dodavatele stavby, středočeský hejtman a další. A moderátor, samo sebou.

Ale přítomný starosta Kolína Jiří Buřič ne. Nikdo jej nevyzval, aby se ujal mikrofonu a slova. A tak hned po projevech malou slavnost v centru areálu nemocnice opustil. „Pochopil jsem, že nabobství je pro mě nepřijatelné. Za minulého vedení kraje dostávali prostor říci pár slov i starostové, ačkoli byli z opozičních stran,“ komentoval. „Je nutné si uvědomit, že investice do nového pavilonu jde z daňového výnosu Středočeského kraje, tedy i z města Kolína,“ řekl.

„Chtěl bych veřejnost ubezpečit, že akce typu Poklepání na základní kámen pavilonu F je akce, jakých jsme v kolínské nemocnici organizovali za poslední rok hned několik,“ předeslal ke své reakci ředitel nemocnice Petr Chudomel. „Je plně v kompetenci pořádajícího, v tomto případě investora (Oblastní nemocnice Kolín, a.s.) dodavatelské firmy (Geosan) a zřizovatele (Středočeský kraj) - koho na ně pozve. Obvyklá praxe je, že existuje seznam hostů, kteří se zvou. Ten se již léta prakticky nemění. Mění se jen jména ve funkcích,“ uvedl.

Nepamatuje, že by starosta za poslední rok nebyl pozván na nějakou slavnostní událost v kolínské nemocnici. „A že jich bylo! Namátkou vyjmenovávám otevření Baby-boxu, otevření stomatologické ambulance, otevření geriatrického oddělení, otevření RHB lůžkového oddělení, otevření modernizovaného Endocentra, poklepání na základní kámen pavilonu F,“ vyjmenoval.

Téměř na všech prý dostal prostor k projevu. A že nedostal slovo při pátečním poklepání na základní kámen? Prostě proto, že zde nemohli hovořit všichni pozvaní. „Hovořili pouze ti, kteří se o výstavbu pavilonu fakticky zasloužili, včetně projektantů. Já jsem jako ředitel nemocnice při zahajování stavby kolínského obchvatu také nedostal prostor k projevu a nikdy jsem to ani slůvkem nikomu nevyčetl. Možná to bylo tím, že jsem nebyl ani pozván,“ narazil ředitel nemocnice na jednu akci, u které chyběl pro změnu on.

Reakci starosty tedy bere podle svých slov s lehkým úsměvem. Proč? „V pátek večer jsem hovořil se senátorem Pavlem Lebedou, emeritním primářem kolínského ARO oddělení, lékařem, člověkem, který v naší nemocnici strávil 35 let. Bylo to na společenské akci a téma bylo nezávazné. Tehdy jsem si uvědomil, že jsme ho jako hosta při „poklepání na F“ představili jako posledního, prostor k projevu nedostal a ani si neťukl,“ popsal Chudomel.

Nedostalo se mu prý z jeho úst jediného náznaku nespokojenosti či uražené ješitnosti, natož jediného slůvka výtky. „Od místopředsedy zahraničního výboru Senátu České republiky bych ji ale bral a chytil bych se za nos,“ zakončil ředitel nemocnice.