Samolepka je určena pro koše s netříděným odpadem ve třídách a na chodbách škol. Do soutěže se přihlásilo 76 základních škol Středočeského kraje. Hodnotící komise vybrala z téměř 700 zaslaných výkresů jako nejlepší v kategorii žáků I. stupně kresbu „Neplň mě čím nemáš“, kterou nakreslil Lukáš Svoboda ze Základní školy Přistoupim, a kresbu „Sem nechci“, kterou vytvořila Lenka Soprová ze 7. třídy Základní školy Černošce - Morkopsy, jako nejlepší v kategorii žáků II. stupně. Autoři nejlepších návrhů obdrží z rukou zástupců Středočeského kraje ocenění a zajímavé ceny. Nejlepší návrhy budou vytištěny na osm tisíc samolepek, které budou rozeslány do všech základních škol a obecních úřadů ve Středočeském kraji, aby si je vylepily na koše s netříděným odpadem, a podpořily tak úsilí Středočeského kraje o co nejlepší třídění odpadů.