Českobrodští Sokolové tuto část budovy, ve které se malý sál nachází, převzali v restituci po revoluci. „Byla tady původní okna, tedy kovová, která za ta léta už netěsnila a nedovírala se,“ vysvětlil starosta českobrodského Sokola Jan Firbas. „Už jen kvůli tomu, že ta okna byla kovová, tady byl velký únik tepla,“ doplnil. Představitelé českobrodského Sokola tedy začali uvažovat o výměně těchto oken.

Ke konečné jejich rekonstrukci však museli projít dlouhou cestu. Protože budova sokolovny leží v památkovém území, bylo kromě obvykle potřebných dokladů potřeba i povolení od památkářů. „To se nám nakonec podařilo získat,“ zmínil Firbas. Svůj projekt českobrodští Sokolové přihlásili i do grantového řízení o poskytnutí příspěvků z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje na rok 2009. „Naše žádost byla vyhodnocena kladně a dostali jsme grant v hodnotě sto dvacet tisíc,“ usmívá se starosta českobrodského Sokola.

Tento grant však pokryl jen část potřebných prostředků z tři sta dvaceti tisíc, které byly na výměnu oken potřeba. Dalších sto tisíc dali Sokolové a posledních sto tisíc půjčila firma, která okna měnila. „Splácení této částky zatíží náš rozpočet přibližně na rok,“ uvedl Jan Firbas. Během léta tak mohla proběhnout výměna všech původně plánovaných oken v prostorách, které v současné době využívají rodiče s dětmi, aerobik nebo kroužek karate.

Touto rekonstrukcí oken však opravy v českobrodské sokolovně nekončí. „Máme zpracovaný projekt na rekonstrukci suterénu, který je poměrně zdevastován, protože se dlouhá léta využíval jako sklad a chladicí prostory pro sousední hotel,“ popsal Jan Firbas. Připomněl také, že díky zvlhlému a zplesnivělému suterénu vlhne celá budova. „Nechali jsme vypracovat projekt a na kompletní rekonstrukci suterénu bude potřeba asi patnáct milionů,“ zmínil se Firbas. Podle něj se budou Sokolové i na tyto úpravy a opravy snažit získat grant, tentokrát asi z některého z fondů Evropské unie.

Martin Šnajdr