Podle jeho slov mu byla informace poskytnuta pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí.

Místo informace o úplném obsahu výše uvedených smluv se Marku Semerádovi jako žadateli podle jeho slov dostalo jen neurčité a vágní informace.

Žadatel má za to, že postup města Kolín jako povinného subjektu je nesprávný a že v daném případě nelze odepřít poskytnutí informace z důvodu odkazu na obchodní tajemství a zákon o advokacii. „Žadatel navrhuje, aby nadřízený orgán městu Kolín jako povinnému subjektu přikázal, aby ve stanovené lhůtě žádost žadatele vyřídilo poskytnutím požadované informace,“ uvádí dále ve stížnosti.