Banky při jednáních reagovaly různě, ovšem narozdíl od začátků kolínského počínání se směnkami chtěly dnes zástavy nemovitostmi, a to nemalé. „Jednání nedospěla do stádia, abych předstoupil před zastupitelstvo a obhajoval návrh,“ naznačil starosta Jiří Buřič průvodní potíže v jednání s peněžními ústavy, jež podle jeho slov chtěly pokračovat za podmínek, které nebyly pro město zrovna přívětivé. Výsledkem tedy je, že město emituje další směnku. Jak odhlasovalo pondělní zastupitelstvo, bude se však jednat o směnku krátkodobou. Dlouhodobá by sice městu poskytovala dostatek času na to najít partnera, který by uměl řešit celou dluhovou službu, nejen pokrytí směnek, ovšem po podpisu smlouvy o odkupu směnky je třeba hradit úrok, který by městu nikdy nikdo nevrátil, pokud by se mu podařilo směnku takzvaně umořit. Do prvních prosincových dnů poběží nabídkové řízení, v němž se snad najde partner, spolupráce s nímž bude pro město výhodná. Zatím se na území ČR podle starosty taková banka nenašla. Právní poradce města Jaroslav Zvolský uvedl, že se jedná o formu soutěžního dialogu, z něhož by měl vzejít model spolupráce. Jednalo se již s několika bankami, z čehož nebyly pořízeny zápisy a ve finále reagovala jen jedna zasláním nabídkového letáčku. Jaroslav Zvolský také připomněl, že poskytnutí úvěru není dáno jen bankovním domům. Na druhou stranu se podle svých slov spolu s městem snaží omezit příchod finančních skupin s penězi nejistého původu, ať už z východu, či západu.

Někteří opoziční zastupitelé vyslovili celému záměru nedůvěru. „Slyšeli jsme hledisko právní i ekonomické, ale je tu ještě jedno – medicínské a současně občanské. Pokud se problém neřeší ve chvíli, kdy situace nazrává, lékař si vždycky vyslouží komplikace. Jako podklady k rozhodování máme stále jen slova,“ řekl zastupitel Václav Navrátil. Starosta Jiří Buřič reagoval s tím, že dosud se nenašel žádný lepší, ani horší návrh. Připomněl také, že banky chtějí zmíněná zástavní práva.

Zatírat také nelze, že zastupitelé se k odsouhlasení způsobu úhrady směnky sešli několik dní po vypršení její splatnosti. Proto je třeba uzavřít dohodu o úročení, čímž se překlene doba do cca 13. listopadu, kdy město emituje další směnku. „V dohodě se v podstatě říká, že zaplatíme tentýž úrok, jako kdyby byla směnka vydaná,“ popsal vedoucí finančního odboru Petr Villner. Nabídka na překlenovací financování od Reiffeisenbank, která směnku opět odkoupí a nevyžaduje zástavu, platí právě do 13. listopadu.

Nejen opoziční zastupitelé se zajímali, na kolik jsou právní a ekonomičtí poradci města pojištěni pro případ, že by zkrátka poradili špatně. Jaroslav Zvolský uvedl, že je pojištěn na částku 50 milionů na škody vzniklé profesním působením. „Není to málo? Nemělo by to být alespoň těch 360 milionů?“ ptali se zastupitelé. „Lze jen těžko očekávat, že pojištění bude krýt nominální hodnotu směnek města Kolín. Pokud by došlo k pochybení, jednalo by se o peníze ušlé městu, tedy v řádu statisíců až milionů,“ reagoval Jaroslav Zvolský mimo jiné na podnět zastupitele Milana Janouška, který od obou poradců chtěl slyšet ubezpečení, že se celé záležitosti věnují s dostatečnou péčí a zodpovědností.