Schvalovat by zastupitelstvo mělo i nemovitosti, jimiž bude město za tuto půjčku ručit. Dalším bodem jednání bude delegování starosty do valné hromady společnosti AVE, která rozhodne o oddělení patnáctiprocentního podílu z vlastnictví města a jeho převodu do majetku AVE.