Hojná účast 36 dětí svědčí o oblibě těchto aktivit, které podporují přípravu budoucích žáčků na školní docházku a jejich úspěšný start v první třídě. Paní učitelky připravily pro předškoláky několik aktivit formou motivačních her, které zprostředkovávají dětem nejen poznávání okolního světa a nových skutečností, ale učí je spolupráci, podřizování pravidlům, respektování ostatních dětí a zároveň i dospělých.

„Tradiční přivítání v kruhu, rytmizování říkadla spojené s pohybem a následné výtvarné činnosti ve skupině děti velmi zaujaly a s radostí tvořily obrázek jarní květinky a zároveň si prohlubovaly znalosti barev, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace a matematických představ,“ popsala zástupkyně ředitele Iva Lokajová.

Školičku provázelo příznivé emoční ovzduší, pocit pohody a radosti dětí, které paní učitelky podporovaly pochvalou a povzbuzením. Všichni se již těší na další, tentokrát čarodějnickou školičku, která proběhne na konci dubna.